Audytorium Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego 

Architects Krystyna i Marian Barscy
1968-1971
Cale Morze Budowania           

Wroclaw Architecture 1956 - 1970 by Agata Gabis
Language: Polish

ISBN 978-83-65730-10-7


 
Copyright ©calemorzebudowania 2023 All Rights Reserved 
  Wroclaw, Poland